Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Humenné - Kalvária
Lokalita
obec Humenné, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Na mieste dnešnej sa Kalvária nachádzala už v 18. storočí. V kanonickej vizitácii humenskej farnosti z roku 1775 sa píše: Stojí tu vrch Kalvária, postavený predchádzajúcim farárom Martinom Joannovicsom, zo zbožných obiet jeho a veriacich. Nachádza sa v dezolátnom stave. Na vrchu stoja tri kríže, stredný s obrazom Ukrižovaného, namaľovaným na plechu, ostatné dva bez figúr. Dole je miesto pre oltár, pod ktorým sa nachádza drevená figúra Krista ležiaceho v hrobe. Naokolo je šesť kaplniek predstavujúcich tajomstvá trpiaceho Krista. Kalvária má základinu na údržbu z výnosov farského kostola pod správou farára, ktorý z nej každoročne vydáva odpočet. [1]
 

Kalvárska Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie je v literatúre datovaná do roku 1849, 1891 alebo i 1766. Charakteru jej architektúry lepšie zodpovedajú staršie datovania, či už do 18. alebo 19. storočia. Je jednoloďová, zaklenutá pruskými klenbami, so štvorhrannou vežou na priečelí a lizénovým rámovaním fasád. Balkón nad vstupom slúžil ako kazateľnica. Na oltári je plastika Piety s adorujúcimi anjelmi po bokoch a v jeho spodnej časti Boží hrob. Na terase pred kaplnkou stoja kríže, stredný s polychrómovanou liatinovou plastikou Krista, bočné s figúrami lotrov maľovanými na plechu. [2]
 

Pred vstupom do kaplnky postavili v roku 1996 baldachýnový prístrešok pre exteriérové bohoslužby podľa návrhu Ing. arch. Jána Karandyšovského a akademického sochára Jaroslava Drotára. Na os kaplnky smerujú vo dvoch radoch zastavenia Krížovej cesty. V hlbokých polkruhovo ukončených nikách malých blokových stavbičiek sú umiestnené kovové polychrómované reliéfy, chránení mrežou, rovnaké ako napríklad na Kalváriach v Diakovciach, Novej Bani alebo Topoľčiankach, ktoré sú väčšinou datované do začiatku 20. storočia. Samostatných zastavení je trinásť, reliéf XIV. zastavenia je upevnený na balkóne záverovej kaplnky. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý.
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 179.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 179.
Bibliografia
www.humenne.sk
GPS
48.938522, 21.897730
48°56'18.7"N 21°53'51.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk