Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Humenné - vodojem
Lokalita
obec Humenné, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ide o vežový vodojem vybudovaný v roku 1951. Vodojem v Humennom je bezprostrednou súčasťou železničnej i autobusovej stanice a tvorí dominantu areálu. Vďaka jedinečnej polohe sa vyhotovilo niekoľko návrhov pre jeho adaptáciu na verejnú funkciu. Kvôli zachovaniu architektonického výrazu sa počítalo s minimalizovaním zásahov do objektu. [1] Plánované zaujímavé využitie vodojemu sa nerealizovalo.
 

Dispozične objekt pozostáva z podzemného, prízemného podlažia a priestoru nádrže. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky nie je dobrý.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti mesta.
Fotogaléria
Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2021Humenné - vodojem foto © Viliam Mazanec 8/2021
Poznámky
[1 - 2] https://www.archinfo.sk/diela/studentska-praca/zeleznicne-vezove-vodojemy-na-slovensku-mapovanie-analyza-a-potencialny-sposob-vyuzitia-diplomova-praca.html (1.9.2019)
Bibliografia
www.humenne.sk
GPS
48.930272, 21.900041
48°55'49.0"N 21°54'00.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk