Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Humenné - Židovský cintorín
Lokalita
obec Humenné, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Najstarší dokument, ktorý svedčí o tom, že už v 18.storočí boli v Humennom židia, je zmluva uzavretá 29. septembra 1743 medzi Máriou Arva Szivi a židom Mozesom Jakabom. V meste kedysi pôsobili spolky Sandok, talmud tóra, ženský dobročinný spolok, založený v roku 1890. Židovské rodiny obývali centrum mesta, kde pôsobili ako obchodníci, lekárnici a poľnohospodári. V Humennom boli vybudované dve synagógy. Prvá v roku 1795 a nová synagóga v roku 1930, ktorá bola asanovaná za prispenia komunistov v roku 1970. Na mieste novej synagógy teraz stojí budova Národnej banky Slovenska. [1]
 

Historické údaje hovoria, že na židovskom cintoríne v Humennom sa pochovávalo od roku 1828, kedy židia odkúpili od uhorského štátu pozemky terajšieho cintorína (židovská hora). Cintorín v Humennom patrí medzi najstaršie a rozlohou najväčšie cintoríny na Slovensku. Na cintoríne sú pochovaní významní občania mesta. Ako prví rabín (kňaz) Jakob Spira, ktorého ostatky boli na tomto cintoríne uložené v roku 1873. Posledným rabínom v Humennom bol Chajim Arje, ktorý bol v roku 1942 deportovaný, a do Humenného sa už nikdy nevrátil. K významným rodinám pochovaným na tomto cintoríne patria aj rodiny Stern, Jozefovič, Guttman a mnohé iné. [2]

Pamiatková ochrana
Cintorín prešiel v rokoch 2005 – 2011 veľkou rekonštrukciou. [3]
Fotogaléria
Humenné - Židovský cintorín foto © Jana Lacková 7/2022Humenné - Židovský cintorín foto © Jana Lacková 7/2022Humenné - Židovský cintorín foto © Jana Lacková 7/2022Humenné - Židovský cintorín foto © Jana Lacková 7/2022Humenné - Židovský cintorín foto © Jana Lacková 7/2022Humenné - Židovský cintorín foto © Jana Lacková 7/2022Humenné - Židovský cintorín foto © Jana Lacková 7/2022Humenné - Židovský cintorín foto © Jana Lacková 7/2022Humenné - Židovský cintorín foto © Jana Lacková 7/2022Humenné - Židovský cintorín foto © Jana Lacková 7/2022
Poznámky
[1 - 3] RINTEL, Igor – LEVICKÝ, Juraj: Židovský cintorín v Humennom. www.humenne.sk (22.3.2016)
Bibliografia
www.humenne.sk
GPS
48.943233, 21.934816
48°56'35.6"N 21°56'05.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk