Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Huncovce - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Huncovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kaplnka postavená v roku 1814 (1815). Menší sakrálny objekt s polkruhovým uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou. Vstupné priečelie má lomený štít, nad ktorým sedí malá cibuľovitá šindľová vežička. Fasády so zaoblenými nárožiami sú členené pilastrami. [1] Strecha kaplnky má šindľovú krytinu.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína, že vo vnútri sa nachádza ľudová drevorezba sv. Jána Nepomuckého z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovovaná bola v 70. rokoch 20. storočia. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 470.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 470.
[3] www.pamiatky.sk (29.5.2021)
Bibliografia
www.huncovce.sk
GPS
49.112910, 20.370508
49°06'46.5"N 20°22'13.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk