Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Huncovce - Synagóga
Lokalita
obec Huncovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola klasicistická budova, ktorú postavili v roku 1821. Synagógu projektoval staviteľ A. Landherr podľa vzoru starobudínskej synagógy. [1] Patrila bývalej svetoznámej rabínskej škole, ktorá tu pôsobila od jozefínskych čias. [2]
 

Dobové fotografie zobrazujú deväťklenbovú synagógu s almemorom (bima) uprostred modlitebne. Fasáda bola riešená v klasicistickom duchu s predstaveným portikom a reprezentatívnym schodiskovým nástupom. Objekt postavili pri rieke Poprad, ktorá napájala ritulálny kúpeľ (mikve) v suteréne. Po holokauste zanikla aj židovská komunita v Huncovciach. Do interiéru po vojne vstavali podlažia skladových plôch, fasády nenesú takmer žiadne stopy po pôvodnom tvarosloví. Podobne bola znehodnotená aj budova vychýrenej ješivy (rabínskej školy) na Hlavnej ulici. Budovu ješivy získal podnik Otex na sklady odevov, dnes je v nej obchod a výrobné prevádzky podnikateľov. [3]

Súčasný stav a využitie
Synagóga je prebudovaná na nepoznanie. Slúži ako sklad.
Fotogaléria
Huncovce - Synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Synagóga foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] Podľa niektorých zdrojov bola obec Huncovce centrom židovského osídlenia na Spiši už od 17. storočia. V polovici 18. storočia už miestna židovská komunita mala školu, modlitebňu i cintorín. Usádzalo sa tu čoraz viacej židovských osadníkov, pretože miestni zemepáni k ním boli tolerantní. Odtiaľto mali židovskí obchodníci blízko do Kežmarku i ďalších miest, kde predávali svoj tovar. V roku 1789 už mala miestna komunita 420 členov a okolo roku 1820 takmer 1000. Od tohto obdobia začal postupne počet členov miestnej komunity klesať. www.regionalnedejiny.sk (20.9.2015)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 470.
[3] www.zilina-gallery.sk (20.9.2015)
Bibliografia
www.huncovce.sk
GPS
49.118271, 20.378463
49°07'05.8"N 20°22'42.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk