Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hunkovce – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hunkovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaný pseudobyzantsko-barokový kostol postavený v roku 1931, niekde sa uvádza rok 1938. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Fasády sú členené prebiehajúcim oblúčikovým vlysom a polkruhovo zakončenými oknami. Na západnej strane stojaca veža je zastrešená barokovou laternovou baňou. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z obdobia výstavby chrámu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Hunkovce – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce – Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 471.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 471.
GPS
49.360636, 21.653149
49°21'38.3"N 21°39'11.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk