Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín
Lokalita
obec Hunkovce, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Vojnový cintorín nemeckých vojakov v Hunkovciach pochádza z čias druhej svetovej vojny. Na základe medzivládnej československo-nemeckej zmluvy o susedstve a v rámci nej vyhlásenia oboch vlád o vyhľadávaní, udržiavaní a starostlivosti o vojnové hroby z roku 1992, (tá sa stala základom Dohody o vojnových hroboch medzi oboma štátmi z 2. 3. 1999), ho nemecká súkromná humanitárna organizácia Ľudový zväz starostlivosti o nemecké vojnové hroby v roku 1994 znovu vybudovala. V roku 1995 bol vysvätený. [1]
 

Našlo tu miesto svojho posledného odpočinku takmer 3 100 nemeckých vojakov, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Na hroboch sú umiestnené kríže s menami, údajmi a vojenskými hodnosťami, pričom na každej strane kríža sú uvedení štyria padlí. Pre cintorín je príznačný centrálny kríž, ktorý stojí v mulde naplnenej vodou a zásobovanej z prameňa nachádzajúceho sa nad cintorínom. Odtiaľ steká voda žliabkom pozdĺž hlavného chodníka do jazierka pri vchode na cintorín a potom ďalej do odtoku. Vstupná budova z dreva je typickým regionálnym architektonickým prvkom. Plot okolo cintorína je pokrytý drevenými šindľami. Je postavený rovnako ako podmurovka vstupnej budovy, parkovisko a prístupová cesta z miestnej bridlice. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý.
Prístup
Nachádza sa na začiatku obce po ľavej strane hlavnej cesty v smere od Svidníka.
Fotogaléria
Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019Hunkovce - Nemecký vojenský cintorín foto © Hana Farkašová 6/2019
Poznámky
[1 - 2] Vojnový cintorín Hunkovce. www.vhu.sk/vojnovy-cintorin-hunkovce/ (14.1.2019)
GPS
49.355988, 21.648496
49°21'21.6"N 21°38'54.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk