Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hurbanovo - Múzeum Mikuláša Thege-Konkolyho
Lokalita
obec Hurbanovo, okres Komárno, Nitriansky kraj
História
Múzeum Mikuláša Thege-Konkolyho v Hurbanove vzniklo 13. apríla 2006 zápisom do Registra múzeí a galérií ako múzeum astronómie s celoslovenskou pôsobnosťou. Múzeum je organizačne začlenené ako súčasť Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Pri múzeu pracuje zbierkotvorná komisia, ktorá je odborným garantom realizácie akvizičných zámerov organizácie. [1]
Expozície
Areál Slovenskej ústrednej hvezdárne existuje už viac ako 130 rokov. Pozostáva z niekoľkých dodnes činných špecializovaných historických objektov, ako je budova starej hvezdárne, seizmografický, geomagnetický, či spektrografický pavilón a iné. Múzeum má ambíciu napomôcť návštevníkom vytvoriť si ucelenú predstavu o histórii astronómie na území SR. [2]
Kontakt
Múzeum Mikuláša Thege-Konkolyho
Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo
Poznámky
[1 - 2] www.muzeum.sk (18.1.2016)
GPS
47.873467, 18.191584
47°52'24.5"N 18°11'29.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk