Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Husiná
Lokalita
obec Husiná, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistickú kúria postavená po roku 1813. Upravená bola koncom 19. storočia. Ide o jednopodlažnú budovu s pôdorysom v tvare písmena L. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 473.
Bibliografia
www.husina.sk
GPS
48.340817, 19.876845
48°20'26.9"N 19°52'36.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk