Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
husiti
prívrženci nábožensko-reformačného hnutia v Čechách, stúpenci učenia majstra Jána Husa. Po roku 1419 sa rozdelili na umiernených kališníkov, ku ktorým patrili Pražania a česká šľachta, a radikálnych táboritov pomenovaných podľa mesta Tábor, založeného v roku 1420. Radikálne krídlo predstavovali aj spolubojovníci Jána Žišku, ktorí sa po jeho smrti (1424) začali nazývať sirotkovia.www.pamiatkynaslovensku.sk