Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Huta (Železná Breznica) - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1755. Renovovaná bola v roku 1883. Je to jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a drevenou vstavanou zvonicou. Fasády sú hladké. Vo vrchole priečelia je železný ľudový krucifix. [1]
 

Výmaľba interiéru je z roku 1959 pravdepodobne od Oberta (?). Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu pochádza z prvej polovice 20. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kaplnky spomína štyri rokokové svietniky z polovice 18. storočia. [3]
 

Kaplnku sv. Anny v Železnej Breznici - osade Huta dala postaviť kráľovná Mária Terézia. Po vysvätení slúžila pre robotníkov banského a hutného priemyslu. Samotný názov obce totiž dokazuje, že už v 15. storočí bola známa svojimi baňami na železnú rudu. Prvá písomná zmienka o obci je zachytená v listine z roku 1424. Ide o darovaciu listinu panovníka Žigmunda Luxemburského, ktorý v nej daroval panstvá Zvolen, Dobrá Niva a Vígľas svojej druhej manželke Barbore Cilskej. Pri vymenúvaní obcí patriacich do jednotlivých panstiev je uvedená aj Železná Breznica pod menom Wasekethew Berzenche. Maďarské slovo vas znamená železná alebo železo. Archívne materiály uvádzajú, že sa v Železnej Breznici ťažila ruda. Predpokladalo sa, že je bohatá na železo a že to malo vtedy lepšiu kvalitu ako železo vyrobené v Hronci a na Spiši. Postupne sa ukázalo, že odhady neboli správne a náklady na prevádzku v Železnej Breznici rástli. Pre jej nerentabilnosť ju v roku 1688 zrušili a robotníkov premiestnili do Španej doliny. [4]
 

V roku 1752 opravili v obci starú budovu hámra. Spracovávali v nej rudné koncentráty, ktoré dovážali z Banskej Štiavnice. Dokedy huta fungovala, sa nevie. Posledná zmienka je z roku 1799, keď ju opravovali. Až o 163 rokov neskôr vznikol zápis, že huta zanikla pre stále väčšie „dopravné ťažkosti“. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v rokoch 1958 – 1959. [6] Renovácia prebehla v roku 2006, kedy opravili strechu, vnútorné zariadenia a bol vymaľovaný interiér i fasáda. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu. Miestni veriaci využívajú sakrálny objekt na sväté omše, konajúce sa každú sobotu. Na sviatok svätej Anny robia odpustovú slávnosť. Púte sa zúčastňujú veriaci aj z okolitých obcí. Do kaplnky pri dobrej vôli vojde šesťdesiat ľudí. [8]
Prístup
Kaplnka stojí na miernom návrší neďaleko starej huty v osade nazvanej Huta, ktorá je od centra obce vzdialená asi pol kilometra. [9]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 493.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 493.
[4 - 5] MOJŽIŠOVÁ, Ľubica: V Železnej Breznici dodnes stojí kaplnka, ktorú dala postaviť Mária Terézia. 25. jún 2011 https://myzvolen.sme.sk/c/5944647/v-zeleznej-breznici-dodnes-stoji-kaplnka-ktoru-dala-postavit-maria-terezia.html (31.8.2020)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 493.
[7 - 9] MOJŽIŠOVÁ, Ľubica: V Železnej Breznici dodnes stojí kaplnka, ktorú dala postaviť Mária Terézia. 25. jún 2011 https://myzvolen.sme.sk/c/5944647/v-zeleznej-breznici-dodnes-stoji-kaplnka-ktoru-dala-postavit-maria-terezia.html (31.8.2020)
GPS
48.601912, 19.007188
48°36'06.9"N 19°00'25.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk