Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hutka - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Pravoslávna konfesia
Lokalita
obec Hutka, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Drevený kostol postavený v roku 1923 namiesto a približne na mieste starého dreveného chrámu zničeného v roku 1915. [1] Starý kostol bol úplne zničený počas prvej svetovej vojny. Išlo o hodnotnú drevenú architektúru. Novovzniknutý kostol je výrazne jednoduchšej architektúry. [2] Stavbu viedli miestni tesári V. Kavula a J. Hudák. Ide o jednolodie s mierne polygonálnym uzáverom presbytéria a do lomeného štítu vstavanou mohutnou vežou, ktorá dosadá na konštrukciu babinca. Pred vchodom je malá strieška. Kostol je derivátom murovaného sakrálneho objektu a neopakoval typ regionálneho pôvodne trojpriestorového gréckokatolíckeho kostola. [3]
 

Vnútorné zariadenie bolo zničené počas druhej svetovej vojny. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza, že sa zachovala iba časť niekdajšieho hlavného oltára starého kostola s drevorezbou Krista na kríži ako Strom života z 18. storočia. [4]
 

Kostol má „modernejšiu“ polygonálne ukončenú svätyňu, obdĺžnikovú loď a už len jednu vežu nad vstupom zo západnej strany. [5] Podpísal sa na ňom zhon a nedostatok finančných prostriedkov. V roku 1944 bola obec zničená a chrám bol vo vnútri poškodený. [6]
 

Sakrálny objekt je zrubovej konštrukcie a veža stĺpovej konštrukcie. Celé telo chrámu je obložené doskami. Do čela stavby je vsadená veža. V súčasnosti sú vo veži dva zvony, jeden pochádzajúci z 18. storočia. Ikonostas v interiéri chýba. Osadené sú iba tri samostatné ikony hlavného radu a to Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikona Narodenia Presvätej Bohorodičky. Ikony vznikli v rôznych časových obdobiach. [7]
 

V interiéri sa zachovali barokové kalichy, ikony, cibórium, pacifikál a zvon, všetko z 18. storočia, teda pochádzajúce najskôr zo zbúraného chrámu. [8]
 

V roku 2000 bol chrám prevedený na pravoslávnu cirkev. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na miernom návrší v areáli cintorína.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 473.
[2] KOŠUTHOVÁ, Anna: Z dreveného chrámu v Hutke sa zachovali len predmety. 23. august 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7970145/z-dreveneho-chramu-v-hutke-sa-zachovali-len-predmety.html#ixzz64dCykVpd (14.9.2020)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 473.
[5] KOŠUTHOVÁ, Anna: Z dreveného chrámu v Hutke sa zachovali len predmety. 23. august 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7970145/z-dreveneho-chramu-v-hutke-sa-zachovali-len-predmety.html#ixzz64dCykVpd (14.9.2020)
[6 - 7] Informačná tabuľa v teréne. (14.9.2020)
[8] KOŠUTHOVÁ, Anna: Z dreveného chrámu v Hutke sa zachovali len predmety. 23. august 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7970145/z-dreveneho-chramu-v-hutke-sa-zachovali-len-predmety.html#ixzz64dCykVpd (14.9.2020)
[9] Informačná tabuľa v teréne. (14.9.2020)
Bibliografia
www.obechutka.sk
GPS
49.401095, 21.426488
49°24'03.9"N 21°25'35.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk