Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Huty - Kostol Premenenia Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Huty, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neorománsky kostol z roku 1894 (1897), ktorý postavili namiesto starého dreveného kostola z roku 1813. [1] Jednolodie s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, ktorá je krytá vysokým ihlancom so štítkami. Fasáda má polkruhové okná a oblúčkový vlys.
 

Kostol má tri oltáre. Hlavný oltár je zasvätený tajomstvu Premenenia Pána, ktoré je znázornené obrazom. Na oltári sa nachádza na najvyššom mieste socha Panny Márie s dieťaťom, po stranách sú sochy svätého Petra a Pavla. V úrovni oltárneho obrazu sú sochy Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie Lurdskej. Všetko zariadenie pochádza z obdobia po postavení kostola. Bočný oltár na pravej strane je zasvätený svätej Rodine znázornenej oltárnym obrazom. Po bokoch sú sochy svätého Jána Apoštola a neidentifikovaná svätica na druhej strane. Bočný oltár na ľavej strane je zasvätený svätému Martinovi biskupovi, patrónovi starého kostola. Obraz je maľovaný na plátne. Po bokoch sú sochy slovanských apoštolov svätých Cyrila a Metoda. Predelu oltára tvorí malé súsošie Ružencovej Panny Márie. Krstiteľnica má kamenný podstavec, prikrytý súsoším Pánovho krstu pochádzajúceho z novšieho obdobia. Zariadenie z pôvodného kostola sa v interiéri nenachádza. [2]
 

Podľa farskej kroniky v roku 1853 už stála fara a na mieste dnešnej Základnej deväťročnej školy v Gavlasovej hŕbe stál drevený kostol, ktorý vraj neskôr vyhorel. Pozostatkom po ňom je veľký kamenný kríž, ktorý stojí ešte dnes na nádvorí školy. Kríž postavili tam, kde stál v kostole hlavný oltár. Podľa rečí ľudu kostol bol vraj prevezený z Habovky, kde v tom čase stavali murovaný kostol. [3]
 

Farnosť Huty vznikla 25. júla 1787. Predtým obec patrila do farnosti Kvačany, spolu s obcami Novoť a Ráztoka. Malé a Veľké Borové patrili do farnosti Svätá Anna. Všetky tieto obce boli oddelené od svojich bývalých farností a novým miestom farností sa stala obec Huty. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Huty - Kostol Premenenia Pána foto © Patrik Kunec 4/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 474.
[2] www.farnosthuty.webnode.sk (10.6.2016)
[3] www.huty.sk (10.6.2016)
[4] www.farnosthuty.webnode.sk (10.6.2016)
Bibliografia
www.huty.sk
GPS
49.219354, 19.565883
49°013'09.7"N 19°033'57.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk