Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hvozdnica - Kaplnka na Záhumní
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hvozdnica, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka vznikla niekedy pred prvou svetovou vojnou. Dal ju postaviť Ondrej Jánošík. Na mieste kaplnky stál pôvodne drevený kríž. [1]
 

V kaplnke je umiestená plastika Panny Márie s Ježiškom, pravdepodobne práca remeselníka z Moravy alebo Čiech, odkiaľ ju drotár priviezol. [2]
 

Ide o malý sakrálny objekt vo forme božích múk. Má štvorcový pôdorys, hladké fasády, segmentovo ukončený zasklený výklenok a nízku stanovú strechu.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] https://hvozdnica.sk/sk/historicke-pamiatky-a-objekty/kaplnka-na-zahumni/ (2.1.2023)
Bibliografia
www.hvozdnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk