Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hybe - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Hybba, Hyby, Hibbe
Lokalita
obec Hybe, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s rokokovými ozdobnými prvkami postavený v rokoch 1822 – 1826 na mieste dreveného artikulárneho objektu. Po požiari v roku 1906 dostala veža neobarokovú baňu s nárožnými vázami. Vnútorná stavebná úprava so secesnými štukami je z prvej polovice 20. storočia. Je to sieňová architektúra s oválne zakončeným oltárnym uzáverom, predstavanou vežou a pristavanou sakristiou. V lodi z troch strán je arkádová empora. Loď je krytá českými a pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na mohutné piliere. Klasicistická fasáda má trojosové priečelie, členené pilastrami. Hmota veže má horizontálnu bosáž. Na zvukových oknách sú retardované rokokové nadokenné rímsy a drobné dekoračné rokokové prvky. [1]
 

Oltár je neskorobarokový z roku 1737, etážový s točenými stĺpmi, uprostred novší obraz Ukrižovania z roku 1926. Kazateľnica je neskorobaroková z roku 1730, v parapete sú plastiky štyroch evanjelistov. Krstiteľnica je renesančno-baroková, vo vrchole sa nachádza klasicistická plastika Krstu Krista. Oltár, kazateľnica a krstiteľnica pochádzajú z pôvodného dreveného artikulárneho kostola. [2]
 

28. decembra 2016 zachvátil kostol požiar, ktorý pravdepodobne vznikol v blízkosti organu a rozšíril sa na hudobnú aparatúru. Hasičom sa požiar podarilo rýchlym zásahom uhasiť a uchrániť hodnoty vo výške 500.000 eur. Z dôvodu silného zadymenia priestory odvetrali pretlakovým ventilátorom. Požiar však napriek tomu spôsobil odhadom škodu 100.000 eur. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v roku 2016.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hybe - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 5/2013Hybe - Evanjelický kostol foto © Zuzana Grúňová 2010Hybe - Evanjelický kostol foto © Zuzana Grúňová 2010Hybe - Evanjelický kostol foto © Zuzana Grúňová 2010Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022Hybe - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 474.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 474.
[3] Iba oči pre plač zostali evanjelikom v obci Hybe po požiari kostola. Pritom len večer predtým si tam ešte vychutnávali vianočný koncert speváčky Katky Koščovej. Požiar zničil veľkú časť zariadenia na prenosy z bohoslužieb a zasiahol aj aparatúru známej speváčky. Keď technici speváčky Katky Koščovej prišli po aparatúru a dopoludnia krátko pred jedenástou s farárom otvorili kostol, ovalil ich hustý štipľavý dym. Príčina ešte nie je známa, no požiar vznikol pri organe. Zostali z neho iba píšťaly. Poškodené sú lavice a plamene zničili aj kamery a inú prenosovú techniku. Kostol síce nezhorel celý, no pre veriacich je to aj tak rana. Miesto ich stretávania a spoločných modlitieb zakryli čierne sadze. Pre evanjelickú faru v Hybiach a veriacich je udalosť o to nešťastnejšia, že v kostole len v septembri 2016 ukončili kompletnú rekonštrukciu. Budú potrebovať nový organ, ošetriť oltár, opraviť lavice a tiež všetky vnútorné steny jedného z najväčších evanjelických kostolov v Liptove bude nevyhnutné znova vymaľovať. www.tvnoviny.sk, 28.12.2016, 19:00 (15.7.2016)
Bibliografia
DUDÁŠ, Miloš: Výstavba artikulárnych kostolov. In: Pamiatky a múzeá, 2010, č. 1, s. 19 – 25.
www.hybe.sk
GPS
49.044943, 19.832422
49°02'41.8"N 19°49'56.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk