Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hýľov - kaštieľ
Lokalita
obec Hýľov, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1657 postavený asi na starších základoch. V roku 1736 ho dal nový majiteľ prebudovať na barokový poľovnícky kaštieľ. Koncom 19. storočia bola stavba v obývacích priestoroch upravená, aby vyhovovala novým hygienickým požiadavkám. Išlo o dvojpodlažnú štvorkrídlovú trojtraktovú budovu, stavanú okolo štvorcového uzavretého dvora. Na severnej strane mal pristavanú polygonálne zakončenú kaplnku a na južnej strane rizalitovo vystupujúcu vežu. Vchod do budovy bol na východnej strane, kde bola baroková brána s rozoklaným štítom, ktorá viedla do vestibulu. Miestnosti mali valené klenby s lunetami alebo krížové hrebienkové klenby. V upravených priestoroch boli klenby odstránené a nahradené novými. Kaštieľ bol za druhej svetovej vojny značne poškodený a od tých čias stál neopravený. [1] Objekt postupne zanikol. Na jeho mieste je v súčasnosti detské ihrisko a stoja tam rodinné domy.
Fotogaléria
Hýľov - kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Hýľov - kaštieľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, začiatok 20. storočia)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 475.
Bibliografia
www.obechylov.sk
GPS
48.729862, 21.104381
48°43'47.5"N 21°06'15.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk