Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hýľov - Kostol sv. Barbory
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hýľov, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1783 s použitím zvyškov pravdepodobne gotického kostola, ktoré sa dostali do obvodových múrov lode. Sakrálny objekt obnovili v roku 1892. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou severnou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou širokou vežou. V presbytériu je valená klenba s lunetami, v lodi sú dve polia pruskej klenby, ktoré dosadajú na rímsy nástenných pilastrov. Exteriérová úprava je klasicistická s pilastrovým členením. Veža kedysi s nárožnými pilastrami je zastrešná konkávne zalomenou zvonovitou prilba, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Na štítovom priečelí mali bočné medzipilastrové plochy po jednej nike, sochy v nich však chýbali, dnes chýbajú už aj niky.... : ) [1]
 

Zo starého zariadenie zostala rokoková krstiteľnica, na vrchnáku so skupinou Krstu Krista z polovice 18. storočia a votívny obraz Piety z roku 1804 v remeselnom stvárnení. Ostatné zariadenie pochádza z rokov 1892 – 1900. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 475.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 475.
Bibliografia
www.obechylov.sk
GPS
48.730023, 21.104503
48°43'48.1"N 21°06'16.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk