Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Igram - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Igram, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1772. Zväčšili a neorománsky ho upravili v roku 1861. Vtedy nadstavili aj vežu. Ide o bežný typ jednolodia so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Trojosová neorománska fasáda má v nikách plastiky svätcov. [1] Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu je z druhej polovice 19. storočia. Bočný oltár Panny Márie je barokový z roku 1727 s ústredným obrazom Madony. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce. Za kostolom sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Igram - Kostol sv. Imricha foto © Jiří Fiedler 9/1969
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 487.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 487.
Bibliografia
www.igram.sk
GPS
48.285863, 17.461881
48°17'09.1"N 17°27'42.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk