Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ilava - zvonica
Lokalita
obec Ilava, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotická stavba bola po požiari v roku 1622 opravená. Pri barokizácii ju v roku 1758 nadstavali. Zvonicu opäť opravili po roku 1894 a v roku 1957. Je to hranolová murovaná stavba s barokovým štukovým rámovaním okolo otvorov. [1]
 

Ilavská zvonica bola najprv iba jednoduchá jednoposchodová stavba so štvorcovým pôdorysom (7 x 7 m). Postaviť ju dali pravdepodobne Ostrožičovci. V roku 1622 pri veľkom požiari, ktorému padli za obeť viaceré domy, bola poškodená a všetky zvony sa roztopili. V roku 1625 si llavčania kúpili nový zvon, ďalšie darovali Ostrožičovci. Ďalší požiar zachvátil zvonicu v roku 1695, kedy zhorela strecha zvonice, ale zvony sa zachránili. Nákladnou barokovou prestavbou prešla zvonica v roku 1758, za peniaze kňaza, absolventa viedenskej univerzity, doktora filozofie Andreja Najzera. Bolo pristavené druhé poschodie s baňatou barokovou strechou. Na konci 19. storočia, zase po požiari, ktorý novú umeleckú strechu poškodil, ju nahradili jednoduchou v tvare ihlanu, ktorá je na zvonici dodnes. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ilava - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Ilava - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017Ilava - zvonica foto © Jana Lacková 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 489.
[2] www.ilava.sk/kultura/ilavska-zvonica (6.10.2017)
Bibliografia
www.ilava.sk
GPS
48.997271, 18.234635
48°59'50.2"N 18°14'04.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk