Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Iliašovce - Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Iľašovce
Lokalita
obec Iliašovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-rokokový kostol postavený v rokoch 1768 – 1770. Veža a fasády boli dokončené v rokoch 1797 - 1799. [1] Sakrálny objekt bol posvätený 8. septembra 1770. [2] Ide o jednolodie s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou štvorpodlažnou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Nad sakristiou sa nachádza zemepanské oratórium. Fasády lode sú členené združenými pilastrami. [3] Na južnej strane presbytéria je empírová mramorová náhrobná doska staviteľa kostola z roku 1810. [4] Veža s hladkými fasádami je zakončená ihlanom, ktorý dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný oltár je rokokový s baldachýnovým nadstavcom, v interkolumniách sú sochy sv. Petra a Pavla apoštolov, v strede obraz Oplakávanie Krista z roku 1760 od Františka Wagenschöna. K oltáru patria dve sochy cherubínov na samostatných podstavcoch, cherubíni držia v rukách večné svetlo v podobe strieborného srdca. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého je rokokový, baldachýnového typu s bočnými volútami, uprostred reliéf sv. Jána Nepomuckého, po stranách sú sochy anjelov z čias okolo rokov 1770 – 1780. Bočný oltár Panny Márie je rokokový, pendant k predošlému, v strede pôvodná gotická socha Panny Márie z rokov 1430 – 1450 typu českých krásnych Madon. Kazateľnica, spovedeľnica a organ s trojdielnou skriňou sú rokokové z čias stavy kostola. Na južnej stene presbytéria je empírová mramorová náhrobná doska staviteľa kostola z roku 1810. [5]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári uvádza klasicistický kalich s emailom z roku 1806. [6]
 

Nové kostolné zvony boli konsektované v roku 1930. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1962 bola vykonaná generálna oprava organa, o tri roky neskôr sa začala generálna oprava kostola. V roku 1968 sa uskutočnila oprava farskej budovy. V roku 1985 sa začala oprava kostola, odvzdušňovací kanál odstránil vlhkosť z múrov, opravoval sa exteriér i interiér kostola. V roku 1996 bola opravená kostolná veža, v roku 1997 bola zrekonštruovaná farská budova. V roku 2004 bol zreštaurovaný organ. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 490.
[2] www.kapitula.sk/iliasovce/kostol_i.html (24.3.2018)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 490.
[4] www.kapitula.sk/iliasovce/kostol_i.html (24.3.2018)
[5 - 6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 490.
[7 - 8] www.kapitula.sk/iliasovce/kostol_i.html (24.3.2018)
GPS
48.989036, 20.525644
48°59'20.5"N 20°31'32.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk