Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Iliavka (Ilava) - zvonica
Lokalita
obec Ilava, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v roku 1909. Má drevenú konštrukciu obitú doskami. [1] Ide o maličkú a jednoduchú ľudovú stavbu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Iliavka je mestská časť Ilavy.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 490.
Bibliografia
www.ilava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk