Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
iluminácia
maliarska výzdoba stredovekého kódexuwww.pamiatkynaslovensku.sk