Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Imeľ - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Imeľ, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1799 – 1800. Neskôr ho upravovali. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, dosadajúcou na nárožné pilastre. Loď má dnes rovný strop, pôvodne mala tri klenbové polia pruskej klenby, ktoré dosadali na rímsy nástenných pilastrov. Nad vchodom do interiéru je murovaný chór s konvexným parapetom s pilierovými arkádami na prízemí. Na klenbe presbytéria je nástenná maľba zo začiatku 19. storočia. Nástropná maľba lode umiestnená v dvoch veľkých neobarokových oválnych poliach je z druhej polovice 19. storočia. Fasády sú členené lizénami a segmentovo ukončenými oknami. Štít priečelia je konkávne vykrojený, s bočnými krídlami. Veža je delená dvoma kordónovými rímsami, v druhom stupni má štvorcové okno so žalúziou a klasicistickým rámovaním. Tretí stupeň so zvukovými oknami má nárožné lizény a terčíkovú podstrešnú rímsu, na ktorú dosadá ihlancová strecha. Nad segmentovo zakončeným portálom sa nachádza nápisová doska vzťahujúca sa na výstavbu kostola. [1]
 

Hlavný oltár má predstavanú menzu a kedysi mal maľovanú iluzívnu architektúru na stene, v strede zdanlivej architektúry bola umiestnená olejomaľba Krstu Krista z prvej polovice 19. storočia. Kazateľnica bola klasicistická z čias postavenia kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 491.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 491 - 492.
Bibliografia
www.obecimel.sk
GPS
47.904843, 18.135530
47°54'17.4"N 18°08'07.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk