Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
iniciála
ozdobné začiatočné písmeno odseku alebo kapitoly vyplnené obrázkom v stredovekom kódexewww.pamiatkynaslovensku.sk