Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ipeľské Predmostie - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Hidvég, Hidvíg
Lokalita
obec Ipeľské Predmostie, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1924 v secesne pseudogotickom slohu. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestor je zaklenutý valenou klenbou. [1] Veža je zastrešená ihlancom.
 

Hlavný oltár z roku 1924 je od Ľ. Tihanyiho z Banskej Štiavnice. V presbytériu je závesný obraz Všechsvätých z roku 1885. Malý obraz Panny Márie v podobe barokovej ikony venoval poľský vojak J. Lewartowski v roku 1942. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza štyri drevené rokokové svietniky zo 70. rokov 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 493.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 493.
GPS
48.060798, 19.057785
48°03'38.9"N 19°03'28.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk