Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ipeľské Predmostie - Prícestná kaplnka Piety
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Hidvég, Hidvíg
Lokalita
obec Ipeľské Predmostie, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická kaplnka postavená koncom 19. storočia. [1] Drobný sakrálny objekt na pôdoryse štvorca s rovným oltárnym uzáverom. Fasády sú hladké, členené nárožnými lizénami. Vstup má lomený oblúk.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v interiéri uvádza neskorobarokovú polychrómovanú kamennú sochu Piety z roku 1786. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na ceste z Ipeľského Predmostia do Tešmáku.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 493.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 493.
GPS
48.072027, 19.047935
48°04'19.3"N 19°02'52.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk