Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ipeľské Predmostie - súsošie Piety
Lokalita
obec Ipeľské Predmostie, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický krajwww.pamiatkynaslovensku.sk