Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ipeľské Úľany - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Fedýmeš
Lokalita
obec Ipeľské Úľany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1757. Opravený bol v roku 1855 a 1860. Jednoloďová stavba s malou strešnou vežičkou, presbytériom so segmentovým uzáverom, za ktorý v roku 1860 pribudovali sakristiu. Priestor je zaklenutý valenou lunetovou klenbou, sakristia plackou. Fasády sú hladké. [1] Vežička má ihlancovú strechu.
 

Hlavný oltár je z roku 1858 dodaný z Banskej Štiavnice, zo starého rokokového oltára zostala menza s tabernákulom, na ktorom je rokajová ornamentika z druhej polovice 18. storočia. Bočné oltáre sú z roku 1858 a z roku 1862. Mramorová krstiteľnica je novoklasicistická z roku 1867. Organ je klasicistický a pochádza zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 493.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 493.
GPS
48.124445, 19.049232
48°07'28.0"N 19°02'57.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk