Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ipeľské Úľany - románsky kostol
Lokalita
obec Ipeľské Úľany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Zvyšky románskeho kostola, ktorý pochádzal z 13. storočia. Prestavaný bol v 15. storočí. Zanikol už okolo roku 1552, počas tureckých nájazdov. Zo stavby zostali iba fragmenty múru s jediným štrbinovým otvorom a náznak valenej klenby. [1] Ruiny boli zakonzervované.
Pamiatková ochrana
Zakonzervovaná ruina.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 493.
GPS
48.141152, 19.020040
48°08'28.1"N 19°01'12.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk