Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ipeľský Sokolec - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Sakáloš
Lokalita
obec Ipeľský Sokolec, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1826 – 1827. Sieňová stavba s polkruhovým uzáverom a vstavanou vežičkou nad vstupným priečelím. Interiér má trámový strop. Okná i vstup sú segmentové. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža je zakončená vysokým štíhlym ihlanom.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 493.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 493.
GPS
48.013233, 18.810233
48°00'47.6"N 18°48'36.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk