Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ipeľský Sokolec - Kostol Krista Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Sakáloš
Lokalita
obec Ipeľský Sokolec, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v 17. storočí. Pôvodne bol jednoloďový, ale v roku 1909 ho rozšírili prístavbou bočných lodí na trojloďový. Sakrálny objekt má presbytérium so segmentovým uzáverom, pristavanú sakristiu a vstavanú vežu, ktorá tvorí na priečelí mierny rizalit. Presbytérium a hlavná loď sú zaklenuté pruskými klenbami, bočné lode novými krížovými hrebienkovými klenbami. V západnej časti lode je murovaný chór s konvexným parapetom. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. Trojosové priečelie má v strede vežu so vstupným portálom a po bokoch niky. [1] Veža je zastrešená zvonovitou prilbou.
 

Oltáre sú novšie zo začiatku 20. storočia. Neskorobaroková kazateľnica z 18. storočia, má na oblom parapete reliéf sv. Pavla apoštola. Baroková krstiteľnica pochádza z konca 17. storočia, je z červeného mramoru s medeným tepaným vrchnákom. Neobarokové sväteničky z roku 1897 majú oválny tvra a sú z červeného mramoru. Cibórium je barokové z prvej polovice 18. storočia. Zvony sú z roku 1853 a 1923. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 493.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 493.
GPS
48.015663, 18.810366
48°00'56.4"N 18°48'37.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk