Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ipeľský Sokolovec - prícestný kríž
Iný názov
Sakáloš
Lokalita
obec Ipeľský Sokolec, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kamenný kríž z roku 1806.
Pamiatková ochrana
Reštaurovaný bol v roku 1867.www.pamiatkynaslovensku.sk