Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Istebné
Lokalita
obec Istebné, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený koncom 18. storočia. V druhej polovici 19. storočia bol prestavaný a po roku 1950 prebudovaný na kino. Ide o jednopodlažnú blokovú stavbu, pôvodne so vstupným portikom a secesnou fasádou. [1] Tieto architektonické prvky boli prebudovaním na kino zničené. Kaštieľ sa zmenil na nepoznanie a vyzerá ako dedinský dom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia a adaptácia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Kaštieľ slúži ako obecná knižnica.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 494.
Bibliografia
www.istebne.skwww.pamiatkynaslovensku.sk