Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ivachnová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ivachnová, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická prícestná kaplnka z roku 1858. Obnovená bola v roku 1926. Kaplnka nahradila drevenú stavbu z roku 1828. [1] Postavená je na pravidelnom pôdoryse s bočnými výstupkami a polkruhovo zakončeným presbytériom. [2]
 

Hlavný oltár sv. Jána Nepomuckého je z prvej polovice 19. storočia. [3]
 

Počas Slovenského národného povstania obyvatelia Ivachnovej odniesli a skryli telo svojho zastreleného kňaza do kaplnky sv. Jána Nepomuckého. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý.
Prístup
Stojí v severnej časti obce. Nachádza sa pri ceste na brehu rieky Váh.
Fotogaléria
Ivachnová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2014Ivachnová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2014Ivachnová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2014Ivachnová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2014Ivachnová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2014Ivachnová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2014Ivachnová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2014Ivachnová - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. s. 163.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 494.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 494.
[4] www.ruzomberok.sk (13.10.2014)
Bibliografia
www.ivachnova.sk
GPS
49.095213, 19.410095
49.095213,19.410095
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk