Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ivanka pri Dunaji
Lokalita
obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ je romanticky pôsobiaca stavba s výraznou siluetou. Stojí v parku. Postavený bol v rokokovom slohu v tretej štvrtine 18. storočia pre rod Grassalkovichovcov. Začiatkom 20. storočia ho noví majitelia Hunyadyovci dali neogoticko-secesne upraviť. Kaštieľ dnes predstavuje poschodovú budovu s architektonickým riešením vychádzajúcim zo vzorov stredovekej architektúry. Polygonálna veža objektu, ukončená helmicou je secesná. Reprezentačný kaštieľ bol pôvodne obklopený rozsiahlym francúzskym parkom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Ivanka pri Dunaji – kaštieľ a park (č. ÚZPF 406/2) – architektonicko-historický výskum parku - rok 2012. Autorky: Ing. Veronika Vágenknechtová, PhDr. Zuzana Zvarová. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Park v okolí pamiatky sa výrazne scvrkol.
Prístup
Stojí na severovýchodnej strane obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Ivanka pri Dunaji foto © Jiří Fiedler 10/1978Kaštieľ Ivanka pri Dunaji foto © Jiří Fiedler 10/1978Kaštieľ Ivanka pri Dunaji foto © Imrich Kukla 9/2010Kaštieľ Ivanka pri Dunaji foto © https://commons.wikimedia.org/ 8/2008Kaštieľ Ivanka pri Dunaji foto © https://commons.wikimedia.org/ 8/2008Kaštieľ Ivanka pri Dunaji foto © https://commons.wikimedia.org/ 10/2013
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (25.2.2013)
[2] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
Bibliografia
KANTEK, Karol - KOWALSKÁ, Eva: Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji v časoch Ľudovíta Štúra. In: Pamiatky a múzeá, 2015, č. 3, s. 52 - 58.
KANTEK, Karol - KOWALSKÁ, Eva: Srbský príbeh kaštieľa v Ivanke pri Dunaji. In: Pamiatky a múzeá, 2015, č. 4, s. 37 - 43.
www.ivankapridunaji.sk
GPS
48.190517, 17.259062
48°0 11' 25.86", 17°0 15' 32.62"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk