Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ivanka pri Dunaji - Kaplnka sv. Rozálie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1832 na pamiatku ukončenia morovej epidémie, ktorá sa šírila v obci v roku 1831. Dala ju postaviť obec za richtára Štefana Morávka. [1] Centrálny priestor stavby je zaklenutý kupolou. Fasáda je členená pilastrami so štylizovanou štukovou ornamentikou. Hlavné priečelie je zakončené tympanónom. [2] Kupolovitá strecha má malú vežičku (na spôsob laterny), v ktorej je umiestnený zvon. [3]
 

Oltár s obrazom sv. Rozálie je klasicistický z polovice 19. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na Námestí sv. Rozálie. Nachádza sa v malom parku.
Fotogaléria
Ivanka pri Dunaji - Kaplnka sv. Rozálie foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] www.ivankapridunaji.sk (3.3.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 495.
[3] www.ivankapridunaji.sk (3.3.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 495.
GPS
48.188866, 17.256053
48°011'19.9"N 17°015'21.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk