Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Iža - archeologické nálezisko
Lokalita
obec Iža, okres Komárno, Nitriansky kraj
Bibliografia
DÉNESOVÁ, Eva: Rímsky tábor v Iži - Leányvári. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 3, s. 69.
KUZMOVÁ, Klára: Rímsky kastel v Iži – pevnosť na hraniciach impéria. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 31. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. s. 103 – 114.
RAJTÁR, Ján: Kastel v Iži - hraničná pevnosť na Dunaji. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 3, s. 34 - 38.
www.iza.sk
GPS
47.744915, 18.199004
47°44'41.7"N 18°11'56.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk