Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Iža - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Iža, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1871. Obdĺžniková sieňová stavba s rovným uzáverom a s vežou vstavanou do štítového priečelia. Interiér má rovný strop, ktorý podopierajú železné piliere.. Fasády sú členené lizénovým rámom a polkruhovo ukončenými oknami. Nad širokým lomeným štítom s vykrojenými krídlami stojí hranolová veža s lizénovým rámovaním a podstrešnou terčíkovou rímsou, na ktorú dosadá ihlancová strecha. [1]
 

Kazateľnica v romantickej neogotike je drevená, s jemnou okrajovou vyrezávanou obrubou lomených oblúčikov. [2] Na hornej ploche mramorového obetného stola je maďarský nápis: „Dal zhotoviť Mikuláš Tóth r. 1887.“ Stĺpy chóru sú pravdepodobne tiež z mramoru, ale sú zabielené. V kostole sú umiestnené tabule s maďarským nápisom. Na prvej je uvedené: „Hrdinovia, ktorí padli v I. svetovej vojne z ižianskeho reformovaného zboru.“, „Drahí, svätí mŕtvi v ďalekej cudzine, celý národ posiela modlitbu za vás, aby ste v jasných zástupoch na druhom svete dostali zaslúženú korunu.“ Obetiam druhej svetovej vojny je venovaná ďalšia tabuľa. Sú na nej mená a text: „Či žijeme, alebo mrieme, patríme Pánovi. Rím. 14.8. so spomienkou a láskou reformovaná cirkev Iža 1975.“ Na tretej tabuli: „31. okt.1517 - 1917 Svätá Trojica, jeden večný, pravý Boh. Na pamiatku štvorstoročného výročia obnovy: iný základ nikto nevezme, okrem toho, ktorý je vzatý: Ježiš Kristus I. Kor. 3.11.“ [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol obnovený v roku 1995. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 497.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 497.
[3 - 4] www.iza.sk (18.5.2017)
Bibliografia
www.iza.sk
GPS
47.751632, 18.221610
47°45'05.9"N 18°13'17.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk