Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Iža - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Iža, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v druhej polovice 18. storočia. Vznikol na starších základoch pravdepodobne gotického sakrálneho objektu spomínaného v roku 1599 a zaniknutého v roku 1763 po zemetrasení. Sotva dokončený barokový kostol v roku 1773 poškodilo zemetrasenie, čoskoro bol opravený a znovu zaklenutý. Pri opätovnom zemetrasení v roku 1822 sa klenba lode zrútila, bola nahradená rovným stropom, pričom sa bočné múry o niekoľko metrov zvýšili. Ide o jednoloďový kostol s rovným uzáverom presbytéria, na severnej strane presbytéria pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Fasády sú členené lizénovým rámovaním, podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na trojosovom štítovom priečelí ako kordónová a obdĺžnikovými oknami. Nad bočnými, dva razy konkávne vykrojenými krídlami štítu sa vypína hranolová veža s nárožnými pilastrami a terčíkovou podstrešnou rímsou, na ktorú dosadá ihlanec strechy. V podveží je organový chór, postavený okolo roku 1940 a otvorený do lode segmentovo, v celej šírke veže. [1]
 

Hlavný oltár má predstavanú menzu s tabernákulom a postavami adorujúcich cherubínov. Za menzou na stene visí barokový obraz sv. Michala (1883). Z pôvodných bočných rokokových oltárov sa zachovali iba obrazy sv. Jána Nepomuckého a Immaculaty v rokajových rámoch z rokov 1760 - 1770. Rokoková kazateľnica pochádza z rokov 1760 – 1770, na oblom, vzletne profilovanom parapete je reliéf Rozsievača v rokajovej kartuši. Na vydutej časti parapetu sedia postavy Mojžiša a Árona. Na strieške doplnenej baldachýnom stojí postava Salvatora mundi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Iža – Kostol sv. Michaela archanjela (č. ÚZPF 12054/1) – architektonicko-historický výskum fasád - rok 2019. Autorka: Mgr. Elena Sabadošová. [3]
 

Iža – Kostol sv. Michala archanjela (č. ÚZPF 12054/1) – architektonicko-historický výskum, interiér - rok 2022. Autori: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 497.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 497.
[3] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
[4] www.pamiatky.sk (19.4.2023)
Bibliografia
www.iza.sk
GPS
47.750492, 18.226336
47°45'01.8"N 18°13'34.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk