Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ižkovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Iška
Lokalita
obec Ižkovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený ako tolerančný koncom 18. storočia. Rozšírený vežou, prefasádovaný a vnútorne upravený bol koncom 19. storočia. Sieňový pozdĺžny priestor s polygonálnym uzáverom a predstavnou vežou. Interiér je zaklenutý plytkými krížovými klenbami. V exteriéri sa uplatňujú oblúky na spôsob plochých slepých arkád a vertikálne členenie pilastrami. Veža má na nárožiach horizontálne členenie bosážou a je krytá ihlancom. Vstupný portál flankujú polstĺpiky. [1]
 

Prvýkrát je reformovaná cirkev v obci spomenutá v roku 1619. Namiesto starej kaplnky v roku 1659 obec postavila malý drevený kostol. Neskôr ten malý drevený kostol zväčšili a postavili jej zvonicu. Veľmi zaujímavo bol vyhotovený strop kostola, v staršej časti mal umelecky vypracovaný, maľovaný, drevený strop, ktorého každý roh bol zdobený príbehom, nadpisom z biblie. Zachoval sa až do konca roku 1905, keď cirkev dala sakrálny objekt zbúrať, a jeho časti použila na renováciu farnosti a zvyšné časti predala na spálenie, pretože ho príslušne úrady neprijali ako umeleckú pamiatku. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 497.
[2] www.izkovce.ocu.sk (8.11.2016)
Bibliografia
www.izkovce.ocu.sk
GPS
48.557168, 21.955801
48°33'25.8"N 21°57'20.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk