Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jabloň - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Jablonice
Lokalita
obec Jabloň, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1940 – 1943 v doznievajúcom secesnom chápaní neogotických prvkov (projekčný variant kostola v Hudcovciach). [1] Podľa iného zdroja bol postavený v roku 1937. [2] Jednolodie s presbytériom a predstavanou vežou, ktorá dosadá na lomené arkády predsiene. Vysoká veža je vertikálne členená úzkou lizénou. Po stranách sú malé štvorcové otvory. Zvukovú arkádu veže tvoria lomené oblúky združených okien. Vysoká ihlancová strecha dosadá na lomené štíty veže. [3]
 

Ide o jeden z najvydarenejších príkladov staviteľského umenia staviteľa Byrtusa. Interiér je zdobený ikonografickým programom navrhnutým a zrealizovaným v roku 1949 (obnovený v roku 1973) akademickým maliarom Mikulášom Klimčákom. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol začiatkom milénia prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Bol obnovený interiér aj exteriér a vybudovala sa nová sakristia. Rekonštrukcia kostola bola ukončená v roku 2005. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 498.
[2] http://zbudskedlhe.fara.sk/farnost/jablon/ (8.11.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 498.
[4 - 5] http://zbudskedlhe.fara.sk/farnost/jablon/ (8.11.2016)
Bibliografia
www.obecjablon.sk
GPS
49.065936, 21.978385
49°03'57.4"N 21°58'42.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk