Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jablonica - Morový stĺp
Lokalita
obec Jablonica, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Tzv. Cholerová Panna Mária bola vytvorená z pieskovca v barokovom slohu a je umiestnená na vysokom stĺpe. Vznikla na pamiatku obetiam cholery v roku 1866 v čase prusko-rakúskej vojny, kedy prišlo v dôsledku epidémie takmer k úplnému vyľudneniu obce. Sochu dali zhotoviť Martin Hajský a Režnák, sládek v miestnom pivovare. Je bez nápisu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na Ulici Červenej armády pred bývalým pivovarom a apponyiovským majerom. [2]
Poznámky
[1 - 2] www.jablonica.sk (15.3.2017)
Bibliografia
www.jablonica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk