Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jablonica - prícestná socha Piety
Lokalita
obec Jablonica, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Socha Piety stojí na podstavci s nápisom. Pomník dala postaviť Anna Rehušová, rodená Drahošová v roku 1924. Vyhotovený je z pieskovca, dodatočne je dosť necitlivo kolorovaný. [1] Podľa Súpisu pamiatok na Slovensku z roku 1967 je to neobaroková socha z konca 19. storočia. [2] Oplotená je kovovou ohrádkou. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] www.jablonica.sk (15.3.2017)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 500.
[3] www.jablonica.sk (15.3.2017)
Bibliografia
www.jablonica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk