Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Jablonov
Lokalita
obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z konca 18. storočia. Doplnený vežou bol niekedy začiatkom 19. storočia. Ide o sieňový priestor s rovnými stropmi, na dvoch protiľahlých stranách interiéru je protestantská empora a v strede kazateľnica. Fasády sú hladké, členené segmentovo zakončenými oknami v šambránach. Predstavaná veža má klasicistickú úpravu. [1] Jej fasády sú členené lizénami. Zastrešená je barokovou baňou s laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Na priečelí veže je umiestnená nápisová tabuľa, ktorá uvádza, že veža (?!) bola postavená v roku 1821. Opravená bola v roku 1912, 1950 a 1986.
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Jablonov nad Turňou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 500.
GPS
48.593942, 20.670444
48°35'38.2"N 20°40'13.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk