Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jabloňovce - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Horný Almáš
Lokalita
obec Jabloňovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1794. Rozšírený a upravený pri veži bol v roku 1936. Ide o jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou trojpodlažnou vežou, ku ktorej pristavali v roku 1936 postranné miestnosti. Presbytérium, sakristia a loď majú pruské klenby s medziklenbovými pásmi. Priečelie kostola bolo upravené v roku 1936 kamennou nárožnou bosážou a rustikovaným portálom. [1] Fasády sú inak hladké. Veža má ihlanovú strechu, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný a dva bočné oltáre zo začiatku 20. storočia sú v pseudogotickom slohu. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia. Voľná socha Panny Márie s Ježiškom je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia. Lavice s vyrezávaným čelom a bočnicami sú z polovice 18. storočia od rezbára lavíc levického farského kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Jabloňovce - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 8/2014Jabloňovce - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 501.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 501.
GPS
48.316849, 18.786913
48°19'00.7"N 18°47'12.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk