Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jablonové - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jablonové, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol renesančný kostol, ktorý neskôr upravovali a zväčšili. V roku 1894 vznikol zo staršej sakrálnej stavby spomínanej v roku 1561, 1669 a 1714 úplne nový kostol. Zo starého objektu zostala iba spodná časť lode so štrbinovými strieľňami. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Loď je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Exteriér je členený lizénami. Veža stojaca na západnej strane kostola je v hornej časti oktogonálna s ihlancovou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je novogotické z konca 19. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v interiéri spomína oltárik pod chórom so sochou Šaštínskej Panny Márie, ľudovú drevorezbu, zhotovenú v 80. rokoch 19. storočia, rezbárom - samoukom V. Gašparovychom, inak miestnym mlynárom. [2] V kostole sa nachádza aj historický organ. Vyhotovil ho majster Karol Klöckner v roku 1854. Tento skvost bol inštalovaný vo farskom kostole v Jablonovom o rok neskôr. Pri zväčšení kostola v roku 1894 sa stavebné práce dotkli i tohto vzácneho nástroja. Po dlhých rokoch služby bola potrebná jeho generálna rekonštrukcia, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2009 - 2010. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Jablonové - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2015Jablonové - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2015Jablonové - Kostol sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2015Jablonové - Kostol sv. Michala archanjela (kríž za kostolom) foto © Ľuboš Repta 6/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 502.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 502.
[3] www.obecjablonove.sk (22.5.2017)
GPS
48.348100, 17.095903
48°20'53.2"N 17°05'45.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk