Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jacovce - Kaplnka Blahoslavenej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jacovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená na začiatku 19. storočia. Malý sakrálny objekt na obdĺžnikovom pôdoryse s polygonálnym oltárnym uzáverom a strešnou vežičkou. Interiér má zrkadlový strop na fabiónoch. Fasády sú členené pilastrami. V priečelí je murovaný štít zakončený vežičkou. [1]
 

Oltár je klasicistický z čias stavby kaplnky, na murovanej menze sa nachádza socha Piety. [2]
 

Podľa iného zdroja ide o neoklasicistickú kaplnku, postavenú po roku 1880 pravdepodobne Sélleyovcami ako ich rodinné mauzóleum. Vo vežičke je menší zvon uliaty v roku 1925. Priečelie zakončené prelamovaným štítom členia pilastre a portál vstupného otvoru má kamennú ušnicovú šambránu. Ostatné fasády členia pilastre a okná s polkruhovým zakončením v profilovaných šambránach s klenákom a podokennou rímsou. Výrazná je korunná rímsa. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 502.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 502.
[3] www.obecjacovce.sk/index.php/pamaetihodnosti (28.5.2021)
Bibliografia
www.obecjacovce.sk
GPS
48.589082, 18.138722
48°35'20.7"N 18°08'19.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk