Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jahodná - Kostol sv. Petra a Pavla
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Bratislavský Eperješ
Lokalita
obec Jahodná, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1748 – 1750. Po druhej svetovej vojne bol upravený a prefasádovaný. Jednoloďová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénovým rámom. V štítovom priečelí, ktoré je rozdelené na tri polia a zakončené tympanónom, sa nachádza vstavaná malá vežička. Vstupný portál s trojhranným frontónom je zakončený erbom. na obidvoch bočných plochách priečelia sú výklenky s neskorobarokovými sochami. [1] Čelná fasáda je bohato zdobená.
 

V interiéri sa nachádza oltár Piety s kamennou polychrómovanou, ľudovo poňatou plastikou z druhej polovice 18. storočia. Kazateľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia. Mramorová krstiteľnica s plastikou Krstu Krista pochádza z konca 19. storočia. Voľná plastika sv. Jána Nepomuckého je neskorobaroková z druhej polovice 18. storočia. [2]
 

Kostol v obci Jahodná dali postaviť Esterházyovci. Je najstaršou verejnou budovou v dedine. Patrocínium sv. Petra a Pavla dostal po apoštoloch podľa dňa jeho vysvätenia v roku 1750. V roku 1877 zachvátil obec obrovský požiar. Zničil nielen strechu kostola, ale aj organ a vežu, v ktorej sa zároveň poškodili zvony. Do súčasnej podoby bol kostol prestavaný v roku 1882. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 503.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 503
[3] www.obecjahodna.sk (23.5.2017)
Bibliografia
www.obecjahodna.sk
GPS
48.051347, 17.703578
48°03'04.8"N 17°42'12.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk