Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jaklovce, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z konca 13. storočia. Neskôr sa ukutočnili prestavby a úpravy a to v roku 1897 a 1912. Kostol je jednoloďový a má presbytérium s rovným uzáverom. [1] Kedysi bol menší, pôvodná stavba v ranogotickom štýle tvorí sakristiu súčasného chrámu. [2]
 

Prístavba južnej predsiene je renesančná a severnej kaplnky novodobá. Presbytérium má gotickú krížovú klenbu a gotický víťazný oblúk. V obdĺžnikovej lodi bol drevený kazetový strop. [3]
 

Pri triumfálnom oblúku bola gotická krstiteľnica z konca 13. storočia. Kostol nemá oltár. Vzácnosťou je gotická socha Madony z 15. storočia, ktorá bola v období baroka upravená. Zariadenie kostola je zo začiatku 20. storočia. [4]
 

Kostol sv. Antona Pustovníka sa v listinách prvýkrát spomína v roku 1297. Na stenách chrámovej lode sú maľby patrónov bývalých filiálok jaklovskej farnosti: sv. Katarína – Rolová Huta, sv. Margita – Margecany a sv. Michal archanjel – patrón súčasnej filiálky Veľký Folkmar. V minulosti k filiálkam jaklovskej farnosti patrili aj Orlovec a Kojšov. Interiér kostola prešiel niekoľkými rekonštrukciami. Počas jednej z nich (v roku 1900) bol zakúpený organ od firmy Rieger v Krnove za 10 000 korún zo zbierky veriacich. V roku 1910 boli zakúpené obrazy jednotlivých zastavení krížovej cesty. Gotické okná, ktoré boli kedysi čiastočne zamurované a pozmenené, po rekonštrukcii opäť obnové, majú dnes novú sklenenú výzdobu – vitráž zobrazujúcu vzkrieseného Krista, svätú Trojicu, sv. Petra a Pavla, sv. Antona, sv. Cyrila a Metoda. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka dobové vyobrazenie (zdroj: www.jaklovce.fara.sk)Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Jiří Fiedler 4/1974Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Jiří Fiedler 4/1974Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Jiří Fiedler 4/1974Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka - vstup foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014Jaklovce - Kostol sv. Antona Pustovníka foto © Viliam Mazanec 7/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 503.
[2] www.jaklovce.fara.sk (30.7.2014)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 503.
[5] www.jaklovce.fara.sk (30.7.2014)
Bibliografia
www.jaklovce.sk
GPS
48.877435, 20.994849
48°52'38.8"N 20°59'41.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk