Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Jakubiany
Lokalita
obec Jakubany, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1904 – 1911 podľa plánov Jána Bobulu mladšieho v historizujúcom secesnom slohu, inšpirovanom byzantskými a románskymi stavbami. Renovovali ho v roku 1937. Chrám na pôdoryse gréckeho kríža má nad štvorcom kríženia na pendantívoch veľkú kupolu, ktorá je v exteriéri zdôraznená vencom trojhranným atikových štítov. Mohutná asymetricky umiestnená veža je v hornej časti oktogonálna a je zastrešená zaujímavou zvonovitou prilbou. [1] Chrám ukončuje polygonálny uzáver. Fasády sú ukončené trojuholníkovými štítmi s bosážami a členené sú dekoratívnymi opornými piliermi.
 

Sakrálny objekt je umiestnený pravdepodobne na mieste predchádzajúceho kostola. Okolo chrámu je murovaný ohradný plot.
 

Staré schématizmy Prešovskej eparchie zhodne tvrdia o histórii chrámu: „Eccl, mur."adSS Cosman etDamianum a. 1772. Sumptibus Patronatus etfidelium ere cta et benedicta. A. 1904, vetus Ecclesia demolita et nová grandiosa Ecclesiain V slávu stylo byzantino sumptibus fidelium erec-ta etr per Excell. Joanem Valy i Ep. Prešovensem a. 1911. Die 12 Júli ad SS. Ap. Petrum et Paulum benedicta." Je teda doložená prítomnosť staršieho chrámu, ktorý ale bol, pravdepodobne následkom požiaru, zničený. Pochádzal z roku 1772. [2]
 

Položenie základného kameňa nového chrámu dokladá listina Biskupského archívu v Prešove v tomto znení: „Vslávu presvjatyja Trojcy, v česť Bohorodicy Márii, a vsich svjatych, iz žertv špisko-jakubianskych virnikov i Júlia i Augustína Probstner, po pianám nastavlenijam rišarja Joanna Bobula ot Maloho i Velikaho Piaska, budovščikom Joannom Volosinovič stroimaho špisko - jakubianskaho grecko- katholičeskaho Cramu osnovnyj sej ka¬meň Alexandrom Kriško okružným namistnikom i mistnym parochom, jak delegátom archierejskim posvjaščen polahajetsja". Ľita Hospodna 1904 Pia X. papy rimskaho v pervoje, Franca Jósifa I. Apostolskaho carja, carstvovanija, Joanna Dra Vaľi, vnutrennaho sovitnika jeho veličen¬stva, archijerejstva 22, Alexandra Kriško, namistnika, mistnahoprichod-nika 11, Joanna Horčar i Joanna Vatahy cerk. Kurátorstva 11. i 12. -je Vito Misjaca Septembrija 4. - dňa. Molite Boha za nas hrišnych!" Chrám sa začal stavať za spravovania farnosti ALEXANDROM KRIŠKOM. Dokončený bol za správcu farnosti MICHALA MICHALIČA. [3]
 

Ikonostas ruského štýlu bol inštalovaný v roku 1934. Vyrobila ho firma RETAY ÉS BENEDEK v Budapešti. Bol privezený do Podolínca vlakom a odtiaľ do Jakubian na vozoch. [4]
 

Cerkov je postavená v tvare kríža. Aj keď sa cerkvi stavajú otočené oltárom na východ, v obci sa muselo pristúpiť k otočeniu na sever, nakoľko je obec celá orientovaná zo severu na juh a má pozdĺžny charakter. Do cerkvi sa vchádza troma vchodmi. Hlavný vchod je umiestnený z južnej strany. Ďalší vchod je spod zvonice a potom bočný z juhozápadu. Vzadu, t.j. z juhu, je chórus, na ktorom sedia výlučne chlapi počas svätej liturgie. V ľavom rohu je umiestnený oltárik so svätcom apoštolom Petrom, ktorý sú spolu s apoštolom Pavlom patrónmi chrámu. Vpravo sa nachádza oltárik „Isusové srdce" (Ježišovo srdce). Ozdobou chrámu je ikonostas, ktorý oddeľuje chrámovú časť od svätyne, v ktorej je hlavný oltár, pri ktorom kňaz slúži svätú liturgiu. Oltár má štyri strany. To pripomína, že Kristus trpel za celý svet a smrťou na kríži priniesol najvyššiu obetu svojmu Otcovi nebeskému za spásu sveta. [5]
 

Po stenách sú maľby - na pravej strane vedľa ikonostasu je obraz Ježiša ako zveruje kľúče sv. Petrovi, svojmu nástupcovi, na ľavej strane sú svätí vierozvescovia Cyril a Metod. Ďalej v cerkvi na štyroch rohoch stien sú štyria apoštoli Lukáš, ktorého znakom je býk, Matúš, ktorého znakom je anjel, Marek, ktorého symbol je lev a Ján, ktorého znakom je orol. Celkom vpravo je kaplnka, v ktorej sa krstia deti a je tu umiestnený Boží hrob, ktorý stojí od Veľkého piatku do sviatku Voznesenia (Nanebovstúpenia Pána). [6]
 

Veža je v dolnej časti štvorhranná a približne v strede sa stáva oktogonálnou; má výšku 50 m a na vrchol vedie 120 schodov. Vo veži sú štyri zvony. Dva z roku 1921, jeden z roku 1792 a malý zvon, ktorý je bez textu. Dva väčšie boli vyrobené v Chomutove v Čechách a menší v Prešove. Najväčší zvon je pomenovaný menom sv. Petra a Pavla. Zvon bol vyhotovený v roku 1921 z darov jakubianskych veriacich žijúcich v Amerike. Stredný zvon je pomenovaný menom sv. Mikuláša. Prispeli na neho v roku 1921 rovnako jakubianski veriaci žijúci v Amerike. Zvuk najmenšieho zvona oznamuje, že začína nový deň. Je najstarší zo všetkých zvonov. Ako svedčí text na tomto zvone: „Uliaty som v Prešove pre cerkov gréckeho obradu v Jakubanoch na náklad Bazila Katreniča urobené pre Jakubanský kostol roku 1758.“ Keď vladyka svätil zvony modlil sa, aby ich hlas zaháňal smršte, utíšil krupobitie, búrlivé vetry a hromobitia. Najmenší zvon zakončuje zvonenie na druhý deň a nazýva sa Eva. [7]
 

V roku 1782 sa začalo s výstavbou školy pri cerkvi. Počas výstavby cerkvi 1904 - 1911 slúžila škola i na bohoslužby. [8]
 

Podobný chrám stojí v maďarskom Debrecíne. Je možné, že boli pri jeho stavbe použité plány práve z chrámu v Jakubovanoch. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 888/0. [10]
 

Za pomoci štátnych orgánov bola v rokoch 1977 - 1979 s veľkými nákladmi pokrytá strecha chrámu medeným plechom. Hneď potom bola v roku 1979 renovovaná fasáda chrámu. [11]
 

V rokoch 1982 - 1985 bola vykonaná vnútorná renovácia. Neskôr bola vykonaná ďalšia renovácia exteriéru a to v roku 1997. Obnovený exteriér bol posvätený prešovským vladykom Jánom Hirkom, 8. septembra 1997, na sviatok Narodenia Bohorodičky. [12]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023Jakubany - Chrám sv. Petra a Pavla foto © Viliam Mazanec 10/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 503.
[2] Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla. www.jakubany.sk/chram-svatych-apostolov-petra-a-pavla/ (15.10.2023)
[3] V roku 1904 sa položili základy nového chrámu, ktorý mal byť zasvätený apoštolom Petrovi a Pavlovi. Podľa tradície sa tak rozhodlo z toho dôvodu, že staršie chrámy, ktoré boli pod patronátom svätých Kozmu a Damiána, vyhoreli, preto sa pristúpilo k zmene patronátu. Z akého dôvodu k tomu došlo, nie je v úplne jasné, ľudová tradícia tvrdí, že to bolo z toho dôvodu, že „Kozma a Damian slabo ochraňovali chrám, keďže vyhorel." Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla. www.jakubany.sk/chram-svatych-apostolov-petra-a-pavla/ (15.10.2023)
[4] Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla. www.jakubany.sk/chram-svatych-apostolov-petra-a-pavla/ (15.10.2023)
[5] Na oltári sa nachádzajú tri prikrývadlá: katasarka, Plachta z hrubšej látky, a pokrývka dosky oltára. Pripomína plátno, do ktorého bolo ovinuté mŕtve telo Kristovo. Ďalej je to endition, biela prikrývka zjemnej látky na pokrytie katasarky. Nakoniec tu má byť iliton, Štvorcový kúsok z bieleho plátna na oltári, ktorým sa počas svätej liturgie prikrýva antimension. Zabraňuje roztrúseniu a zneucteniu drobných častíc najsvätejšej Eucharistie. Nad oltárom sa zvyčajne klenie baldachýn na štyroch stĺpoch. Klenba je zdobená hviezdičkami, ktoré pripomínajú nebeskú oblohu. Ďalšími náležitosťami oltára sú antimension, oltárny kríž a sviečky. Za normálnych okolnosti bez nich nie je dovolené slúžiť svätú liturgiu. Antimension je štvorhranný plátený obrúsok, na ktorom je zobrazené uloženie presvätého tela Pána Ježiša Krista do hrobu. Uprostred kríža na antimensione sú našité relikvie (pozostatky niektorého svätého). Antimension sa trvalé rozkladá na oltári medzi katasarkou a enditionom. Antimensiony pre chrámy obstaráva a posväcuje eparchiálny biskup pri sv. liturgii Veľkého štvrtka. Opotrebované relikvie sa nesmú spaľovať, ale sa odosielajú na biskupský úrad. Do svätyne v minulosti nemohla vkročiť žena, lebo sa považovala za nečistú. V súčasnosti sa pristupuje k tomu trošku voľnejšie a môžu vkročiť aj ženy, keď sa idú spovedať, alebo prechádzajú cez svätyňu do sakristie, kde sa obliekajú a pripravujú kňazi na svätú liturgiu. Pred ikonostas sa dostaneme jedným vyvýšeným schodom. Plocha od schodu po ikonostas sa volá solea (lat. sollum - schody). Stredná časť soley sa volá ambon. Nad ambonom visí večná lampa, pripomínajúca prítomnosť Pána Ježiša v Najsvätejšej Eucharistii. Z ambóna kňaz číta evanjelium a ohlasuje Božie Slovo. Vnútorná svätyňa je časť najsvätejšia. Tu je bohostánok s Najsvätejšou Eucharistiou. Vo vnútornej svätyni sa nachádza obetný oltárik (žert-veník), na ktorom kňaz vykonáva prípravnú časť liturgie - proskomídiu. Ikonostas má troje dverí:
• stredné - kráľovské
• z ľavej strany - kostolnícke
• z pravej strany - diakonské
Cez stredné dvere vchádza len kňaz s asistenciou pri Veľkom vchode, cez ďalšie dvoje kostolník, diakoni a veriaci. V priestore za oltárom (koncha) na vyvýšenom mieste sú kreslá (sedes), na ktoré si kňazi sadajú pri niektorých častiach bohoslužieb. Na stredné kreslo si sadá iba biskup pri archijerskej liturgii. Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla. www.jakubany.sk/chram-svatych-apostolov-petra-a-pavla/ (15.10.2023)
[6] Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla. www.jakubany.sk/chram-svatych-apostolov-petra-a-pavla/ (15.10.2023)
[7] Zvonom sa začína nový deň a ním aj končí. Zvoní sa trikrát cez deň, ráno, na obed a večer. Zvon dáva dedine život. Vždy, keď zvon alebo zvony zazvonia, pozastaví sa veriaci pri svojej práci a pomodlí sa. Zvonom sa oznamuje veriacim, že začína sa služba Božia alebo večerná. Osobitný až slávnostný charakter majú zvony na Veľkú Noc, keď ráno o tretej hodine v nedeľu na Vzkriesenie oznamujú, že Ježiš vstal zmŕtvych a zaznie ten krásny spev Christos voskrese iz mertvych. U nás majú zvony ešte iný význam. Používajú sa na odháňanie búrky, hlavne vtedy zvonia, keď sa predpokladá, že sa blíži silná búrka s krupobitím. Všetci máme skúsenosť, že takmer pri každom takom zvonení sa búrka odohnala alebo sa rozbila jej sila a mračná sa rozišli na všetky strany. Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla. www.jakubany.sk/chram-svatych-apostolov-petra-a-pavla/ (15.10.2023)
[8 - 9] Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla. www.jakubany.sk/chram-svatych-apostolov-petra-a-pavla/ (15.10.2023)
[10] www.pamiatky.sk (15.10.2023)
[11 - 12] Chrám svätých apoštolov Petra a Pavla. www.jakubany.sk/chram-svatych-apostolov-petra-a-pavla/ (15.10.2023)
Bibliografia
www.jakubany.sk
GPS
49.245524, 20.695085
49°14'43.9"N 20°41'42.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk